کاوه صنعت

اولین و معتبرترین سازنده پرس قرص در ایران

دارنده گواهی ثبت اختراع از مالکیت های صنعتی و ایزو 2000 - 9001